Cookie policy skupiny společností Unicorn

Všichni provozovatelé webových stránek mají podle aktuální legislativy EU povinnost informovat své uživatele o tom, zda, kdy a jaké cookies používají a získat souhlas uživatelů s použitím cookies.

Pečlivě si prosím tento dokument Cookie Policy přečtěte, abyste se dozvěděli, jaké cookies používáme a jaké informace v této souvislosti na naších webových stránkách shromažďujeme.

Tento dokument Cookie Policy podává ucelený přehled o tom, jak skupina společností Unicorn používá cookies na svých webových stránkách.

Souhlas s použitím cookies

Když navštívíte naše webové stránky, nastavení vašeho prohlížeče povoluje cookies a vy pokračujete v použití našich webových stránek, považujeme to za souhlas s použitím cookies skupiny společností Unicorn tak, jak je popsáno v dokumentu Unicorn Cookie Policy.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které vámi navštívená webová stránka vyšle do vašeho koncového přístroje (počítače, notebooku, Smartphonu, tabletu), kde budou uloženy. Cookies se ukládají do adresáře souborů vašeho prohlížeče. Při každém novém navštívení webové stránky odešle váš prohlížeč cookies zpátky na webovou stránku, takže lze váš přístroj rozpoznat a při každé následující návštěvě webové stránky zlepšit její užití vámi jako uživatelem.

Jestliže se chcete dozvědět více o cookies a způsobu jejich funkce, přejděte prosím na www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.eu.

Jaké druhy cookies existují?

Cookies se obvykle dělí do následujících kategorií:

  • First-Party Cookies: First-Party Cookies jsou cookies, které jsou dány webovou stránkou navštívenou uživatelem, tj. cookies nastavené skupinou společností Unicorn, když navštívíte některou webovou stránku skupiny společností Unicorn.
  • Third-Party Cookies: Third-Party Cookies jsou cookies, které jsou nastaveny jinou doménou než je webová stránka navštívená uživatelem.
  • Cookies relace: Cookies relace jsou aktivní jen během relace prohlížeče. Povolíte spojení všech akcí učiněných uživatelem během dané relace prohlížeče. Cookies relace se vymažou, když zavřete prohlížeč.
  • Trvalé cookies: Trvalé cookies: Trvalé cookies zůstanou zachovány i po ukončení relace prohlížeče. Budou aktivovány znovu s každou další návštěvou webové stránky, z které pocházejí. Zůstanou na pevném disku koncového přístroje po delší dobu. Typickou lhůtou platnosti takových trvalých cookies může být několik dnů až několik let.

Jaké kategorie cookies používá skupina společností Unicorn a pro jaké účely?

Skupina společností Unicorn používá cookies relace, trvalé cookies, First-Party Cookies.

V doménách skupiny společností Unicorn používáme cookies zásadně k tomu, abychom vám jako uživateli umožnili je co nejlépe využívat, např. tím, že si vzpomeneme na vaše návštěvy našich webových stránek a vaše oblíbené nastavení a umožníme vám navigovat různými stránkami co nejefektivněji.

Skupina společností Unicorn používá následující kategorie cookies pro níže uvedené účely:

  • Nezbytně potřebné cookies: Skupina společností Unicorn používá cookies, které jsou pro řádné fungování webových stránek skupiny společností Unicorn nezbytně nutné; bez těchto cookies by nebylo možné poskytovat určité funkce webových stránek skupiny společností Unicorn. Nezbytně potřebné cookies jsou na příklad nutné, aby bylo možné poskytovat funkce, jako jsou objednávky nebo bezpečná připojení / chráněné oblasti.
  • Výkonnost / analýza: Skupina společností Unicorn shromažďuje informace o tom, jak webovou stránku používáte, např. které stránky vyhledáváte častěji a které chyby se případně při tom vyskytnou. Takové profilové analýzy nám pomáhají rozpoznat, jak je nabízený obsah efektivní a jak by bylo možné výkonnost webové stránky dále zlepšit.
  • Funkčnost a preference: Skupina společností Unicorn používá cookies, aby bylo možné si vzpomenout na vaše preference a výběr nastavení, jako je na příklad nastavení jazyka, preference pro navázání kontaktu, nastavení vzhledu apod.
  • Autentizace: Skupina společností Unicorn používá cookies, aby vás znovu rozpoznala, když se u skupiny společností Unicorn přihlásíte, např. na www.damevamnaboj.cz.
  • Bezpečnost: Skupina společností Unicorn používá cookies na podporu bezpečnostních mechanismů a aby bylo možné rozpoznat aktivity na internetu ohrožující bezpečnost.

Jak mohu změnit mé nastavení pro cookies, popř. odvolat můj souhlas?

Váš souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat. K tomu je nutné, abyste své cookies deaktivovali, popř. je vymazali.

Uvědomte si prosím, že bez souhlasu s použitím cookies můžete naše webové stránky skupiny společností Unicorn i nadále používat, že ale určité části a funkčnosti webových stránek skupiny společností Unicorn možná bez cookies již nebudou fungovat nebo nebudou fungovat správně.

Váš internetový prohlížeč vám umožňuje nastavení cookies změnit. Nastavení prohlížeče pro cookies se obvykle nachází v nabídce „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ vašeho internetového prohlížeče. Můžete se také obrátit na nabídku „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Různé prohlížeče mohou používat různé mechanismy k deaktivaci cookies.

Další informace o změně vašeho nastavení cookies naleznete na následujících odkazech:

Další informace o blokování nebo vymazání cookies naleznete na: